Äktenskapsförord tryggar enskild egendom

Ett äktenskapsförord är kortfattat en handling för äkta makar som avgör hur utvald egendom utgör så kallad giftorättsgods eller är enskild. Detta innebär med andra ord att man kommer överens om hur bodelningen sker vid dödsfall eller skilsmässa och i vilken utsträckning. Äktenskapsförord upprättas tillsammans med en advokat, exempelvis genom http://www.scheele.se/aktenskapsforord/ som besitter stor expertis.

I äktenskapsförordet tas upp vilken egendom man äger för tillfället eller som man senare kommer införskaffa. Genom att ha ett äktenskapsförord påverkas rättsverkningar vid eventuellt dödsfall eller skilsmässa beroende på vad som bestämts i handlingen. Dock är det viktigt att vara medveten om att man inte bestämmer vem som skall ärva eller äga egendom. På grund av detta behöver äktenskapsförord emellanåt kombineras med testamente. I ett testamente kan man nämligen bestämma att arvingarna får ärva enskild egendom och undvika att de behöver överlåta halva arvet vid skilsmässa.

Konstruera äktenskapsförord med en sakkunnig

Ett äktenskapsförord kan konstrueras på flertalet olika sätt. Exempelvis kan det inkludera all egendom, enbart egendom som införskaffats före äktenskapet, bara den ena makens egendom eller endast särskilt utvald egendom. Vid behov kan man även fastställa enskild egendom, såsom ett testamente eller arv som en av parterna i äktenskapet har fått. Vanligaste alternativet är i alla fall den heltäckande äktenskapsförorden där all egendom är enskild.

Före de äkta makarna skriver under handlingarna är det viktigt att det inte förekommer några oklarheter. Bästa alternativet är att noggrant gå igenom samtliga dokument med sin advokat för att säkerställa att slutresultatet är som man önskar. När båda parterna godkänt äktenskapsförordet registreras det hos Skatteverket där det sedan registreras som giltigt. I dagens läge krävs ingen svensk översättning av dokumenten, utan de registreras oberoende språk.