Utbildning inom arbetsrätt 2017

För att alltid hålla sig uppdaterad för vad som gäller inom arbetsrätt är det viktigt att man ser till att tillgodose sig den kunskap som krävs för att man verkligen ska ha koll på de lagar och regler som gäller. Dock kan det vara svårt att på egen hand tillgodose sig den information som finns eftersom att det kan vara svårt att förstå precis vad det är som gäller när man själv inte har erfarenhet och kunskap inom området. 

Då är det perfekt att ni alltid kan vända er till Iseskog.se, här håller Tommy Iseskog en seminarieserie som kallas för Aktuell Arbetsrätt, här får ni uppdaterad information om lagar och regler som gäller just arbetsrätt ​​​​och är perfekt att använda sig av såväl som privatperson men också som företag för att alltid vara uppdaterade på vad det är som gäller för att ni inte ska behöva gå miste om någon viktig eller användbar information.​

Seminarieserie på sex delar

För att ni ska känna er trygga med ert val av utbildning när ni väljer Aktuell Arbetsrätt kan ni alltid göra ett kostnadsfritt besök hos Tommy Iseskog för att få en större inblick i hur hans seminarier ser ut. Om ni sedan väljer att gå den så kommer den att inträffa vid sex olika tillfällen ute på olika orter för att du alltid ska ha möjlighet att kunna gå på den. 

Under själva utbildningen kommer ni tillsammans med Iseskog att gå igenom allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrätt och tillhörande område, ni kommer att gå igenom nya fall och diskutera dessa tillsammans och mycket mer.