Utbildning inom arbetsrätt 2017

För att alltid hålla sig uppdaterad för vad som gäller inom arbetsrätt är det viktigt att man ser till att tillgodose sig den kunskap som krävs för att man verkligen ska ha koll på de lagar och regler som gäller. Dock kan det vara svårt att på egen hand tillgodose sig den information som finns eftersom att det kan vara svårt att förstå precis vad det är som gäller när man själv inte har erfarenhet och kunskap inom området. 

Då är det perfekt att ni alltid kan vända er till Iseskog.se, här håller Tommy Iseskog en seminarieserie som kallas för Aktuell Arbetsrätt, här får ni uppdaterad information om lagar och regler som gäller just arbetsrätt ​​​​och är perfekt att använda sig av såväl som privatperson men också som företag för att alltid vara uppdaterade på vad det är som gäller för att ni inte ska behöva gå miste om någon viktig eller användbar information.​

Seminarieserie på sex delar

För att ni ska känna er trygga med ert val av utbildning när ni väljer Aktuell Arbetsrätt kan ni alltid göra ett kostnadsfritt besök hos Tommy Iseskog för att få en större inblick i hur hans seminarier ser ut. Om ni sedan väljer att gå den så kommer den att inträffa vid sex olika tillfällen ute på olika orter för att du alltid ska ha möjlighet att kunna gå på den. 

Under själva utbildningen kommer ni tillsammans med Iseskog att gå igenom allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrätt och tillhörande område, ni kommer att gå igenom nya fall och diskutera dessa tillsammans och mycket mer.

Äktenskapsförord tryggar enskild egendom

Ett äktenskapsförord är kortfattat en handling för äkta makar som avgör hur utvald egendom utgör så kallad giftorättsgods eller är enskild. Detta innebär med andra ord att man kommer överens om hur bodelningen sker vid dödsfall eller skilsmässa och i vilken utsträckning. Äktenskapsförord upprättas tillsammans med en advokat, exempelvis genom http://www.scheele.se/aktenskapsforord/ som besitter stor expertis.

I äktenskapsförordet tas upp vilken egendom man äger för tillfället eller som man senare kommer införskaffa. Genom att ha ett äktenskapsförord påverkas rättsverkningar vid eventuellt dödsfall eller skilsmässa beroende på vad som bestämts i handlingen. Dock är det viktigt att vara medveten om att man inte bestämmer vem som skall ärva eller äga egendom. På grund av detta behöver äktenskapsförord emellanåt kombineras med testamente. I ett testamente kan man nämligen bestämma att arvingarna får ärva enskild egendom och undvika att de behöver överlåta halva arvet vid skilsmässa.

Konstruera äktenskapsförord med en sakkunnig

Ett äktenskapsförord kan konstrueras på flertalet olika sätt. Exempelvis kan det inkludera all egendom, enbart egendom som införskaffats före äktenskapet, bara den ena makens egendom eller endast särskilt utvald egendom. Vid behov kan man även fastställa enskild egendom, såsom ett testamente eller arv som en av parterna i äktenskapet har fått. Vanligaste alternativet är i alla fall den heltäckande äktenskapsförorden där all egendom är enskild.

Före de äkta makarna skriver under handlingarna är det viktigt att det inte förekommer några oklarheter. Bästa alternativet är att noggrant gå igenom samtliga dokument med sin advokat för att säkerställa att slutresultatet är som man önskar. När båda parterna godkänt äktenskapsförordet registreras det hos Skatteverket där det sedan registreras som giltigt. I dagens läge krävs ingen svensk översättning av dokumenten, utan de registreras oberoende språk.